Hallitus päätti 25.3.2021 koronaepidemian torjunnan tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimpien rajoitusten käyttöönotosta 8.3-28.3.2021 välillä sekä poikkeusolojen julistamisesta 1.3.2021. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä päätettiin aiempien rajoitusten johdosta jatkaa etäopetus, -ohjausta ja –valmennusta 31.3.2021 asti.

Kymenlaakson koronavirustilanne on 24.3.2021 siirtynyt takaisin leviämisvaiheeseen. Tartunnat Kymenlaaksossa ovat jälleen kasvussa, ja maakunnassa on esiintynyt erillisiä tartuntaryppäitä. Muuntovirusten osuus uusista tartunnoista on kasvussa. Kymsoten tiedote 24.3.2021.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on linjannut 24.3.2021 jo käytössä olevien rajoitusten jatkamisesta. Perusasteen ja toisen koulutuksen osalta rajoituksia kuitenkin lievennetään ensiviikosta alkaen.

Toisella asteella voidaan järjestää lähiopetusta turvajärjestelyt huomioiden. Lähiopetuksessa kerrallaan olevien oppilaiden määrä tulee harkita siten, että terveysturvallisuus voidaan huomioida. Lähiopetuksessa olevia oppilaita suositellaan vahvasti käyttämään maskia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruokailujen turvallisen järjestämiseen.

Lisää tietoa Ekamin verkkosivuilla