Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
  • perehtyä tilausmääräyksiin, aikatauluttaa ja suunnitella ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen
  • esivalmistaa ja valmistaa tilaisuuksien luonteenmukaisia tilaus- ja juhlaruokia
  • laittaa ruokalajeja esille ja huolehtia tuotteiden riittävyydestä
  • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä