Arviointi

t1
 • tutustuu tilausmääräyksiin ja tilaisuuksia koskeviin ohjeisiin toisen apuna
 • suunnittelee ja aikatauluttaa yksittäisen työtehtävän toteutuksen työryhmän jäsenenä
 • muuntaa ruoka-annoksia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden toisen apuna
 • määrittelee toisen apuna tilaisuuksien ruokalajien annoskoot suhteessa ruokalajien määrään

h3
 • tutustuu tilausmääräyksiin ja tilaisuuksia koskeviin ohjeisiin omatoimisesti
 • suunnittelee ja aikatauluttaa oman työnsä omatoimisesti sekä valmistamiensa ruokalajien esillelaiton pöytämuotojen ja asiakasmäärien mukaisesti
 • suurentaa, pienentää ja muuntaa ruokaohjeita omatoimisesti käyttäen alan reseptiohjelmia ja hinnoittelee tuotteen
 • määrittelee ohjeen mukaan tilaisuuksien ruokalajien annoskoot suhteessa ruokalajien määrään

k5
 • tutustuu tilausmääräyksiin ja tilaisuuksia koskeviin ohjeisiin oma-aloitteisesti
 • räätälöi tarvittaessa asiakkaan toiveiden mukaisen tilaisuuden
 • suunnittelee ja aikatauluttaa oman työnsä työjärjestyksen, ajoituksen ja jaksotuksen itsenäisesti sekä valmistamiensa ruokalajien kokonaismäärän ja esillelaiton pöytämuotojen ja asiakasmäärien mukaisesti
 • tietää asiakasryhmäkohtaisen annoskoon sekä suurentaa, pienentää ja muuntaa löytämiään ruokaohjeita itsenäisesti käyttäen alan reseptiohjelmia sekä hinnoittelee omatoimisesti tuotteen
 • määrittelee opitun tiedon perusteella tilaisuuksien ruokalajien annoskoot suhteessa ruokalajien määrään