Tutkinnon osan sisältöihin kuuluu

  • Ravitsemispassi
  • Ympäristöpassi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
  • vastaanottaa, varastoida ja käsitellä raaka-aineita
  • valmistaa lounasruokia ja leivontatuotteita
  • palvella asiakkaita
  • tehdä työvuoron päättymiseen liittyvät työtehtävät
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä