Arviointi

t1
 • järjestää itselleen ergonomisesti turvallisen työympäristön
 • noudattaa vähittäiskaupan turvallisuusohjeita ja määräyksiä
 • vastaanottaa, varastoi ja käsittelee liha- tai kalatiskin raaka-aineita ja muita elintarvikkeita ohjeen mukaan ergonomisesti oikein valituilla, käytetyillä ja asennetuilla työvälineillä
 • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

h3
 • järjestää itsenäisesti itselleen ergonomisesti turvallisen työympäristön
 • noudattaa omatoimisesti vähittäiskaupan turvallisuusohjeita ja määräyksiä
 • vastaanottaa, varastoi ja käsittelee liha- tai kalatiskin raaka-aineita ja muita elintarvikkeita itsenäisesti ohjeen mukaan ergonomisesti oikein valituilla, käytetyillä ja asennetuilla työvälineillä
 • käyttää turvallisesti ja omatoimisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

k5
 • järjestää itselleen itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti ergonomisesti turvallisen työympäristön
 • noudattaa vastuullisesti vähittäiskaupan turvallisuusohjeita ja määräyksiä
 • vastaanottaa, varastoi ja käsittelee liha- tai kalatiskin raaka-aineita ja muita tarvikkeita omatoimisesti ja vastuullisesti, ergonomisesti oikein valituilla, käytetyillä ja asennetuilla työvälineillä
 • käyttää turvallisesti ja vastuullisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
 • huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle oma-aloitteisesti