Arviointikriteerien alta löytyy linkit kestävän kehityksen sähköisiin osaamismerkkeihin.

Arviointi

 
T1

 • käyttää toisen apuna työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä kestävän kehityksen mukaisesti
 • välttää ohjattuna hävikin syntymistä erilaisissa ruoanvalmistuksen tilanteissa
 • lajittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti
 
H3

 • käyttää pesuaineita ympäristöystävällisesti
 • laskee raaka-aineiden hiilijalanjäljen laskurilla
 • käyttää omatoimisesti käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä kestävän kehityksen mukaisesti
 • välttää aktiivisesti hävikin syntymistä erilaisissa ruoanvalmistuksen tilanteissa
 • lajittelee jätteet omatoimisesti jätehuolto-ohjeiden mukaisesti

 

K5

 • käyttää pesuaineita ympäristöystävällisesti 
 • laskee raaka-aineiden hiilijalanjäljen laskurilla
 • käyttää itsenäisesti ja omatoimisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti
 • välttää hävikin syntymistä erilaisissa ruoanvalmistustilanteissa kannattavasti ja itsenäisesti
 • lajittelee jätteet itsenäisesti jätehuolto-ohjeiden mukaisesti

Tämä materiaali on tuotettu osana Healthy Future -hanketta