Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 • työskennellä laivatyössä merenkulkuelinkeinon ja laivan toimintaympäristössä
 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä
 • kunnostaa ja varustaa pentteritilat ja messin ruokailua varten sekä toimia laivakeittiössä
 • toimia asiakaspalvelutehtävissä sekä huolehtia tilojen viihtyisyydestä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä

Tutkinnon osan lisänä suoritetaan 

 • Turvallisuus- ja turvakoulutus (6 osp):
  1. Pelastautuminen 1 osp
  2. Pelastuslautta- ja venemieskoulutus 1,5 osp
  3. Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä 1 osp
  4. Turvatoimiasioiden perus- ja lisäkoulutus 0,5 osp
  5. Ensiapu 1 osp
  6. Palonsammutus 1 osp