Arviointi

T1
 • pukeutuu tehtävän vaatimalla tavalla työpaikan ohjeiden mukaisesti työvaatteisiin, jalkineisiin sekä päähineeseen
 • huolehtii ulkoisesta olemuksestaan sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • puhdistaa työtiloja käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä
 • lajittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa

H3
 • pukeutuu tehtävän vaatimalla tavalla omatoimisesti työpaikan ohjeiden mukaisesti työvaatteisiin, jalkineisiin sekä päähineeseen
 • huolehtii ulkoisesta olemuksestaan sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • puhdistaa työtiloja oma-aloitteisesti käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä
 • lajittelee jätteet omatoimisesti jätehuolto-ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa

K5
 • tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla työpaikan ohjeiden mukaisesti työvaatteisiin, jalkineisiin sekä päähineeseen
 • huolehtii ulkoisesta olemuksestaan ja henkilökohtaisesta hygieniastaan omatoimisesti ja asianmukaisesti
 • puhdistaa työtiloja omatoimisesti käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä
 • lajittelee jätteet itsenäisesti jätehuolto-ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa