Arviointi

t1
 • kertoo ohjatusti tuotteiden alkuperän
 • pakkaa asiakkaiden tilaamat tai myytävät tuotteet
 • kokoaa myyvän esillepanon noudattaen ohjeistusta
 • on perehtynyt vähittäiskaupan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään ohjattuna sen keskeisiä tuotteita ja palveluja
 • tietää ja kertoo palvelutiskin tuotevalikoiman
 • suosittelee toisen apuna raaka-aineelle sopivaa reseptiehdotusta
 • suosittelee asiakkaalle kausivaihtelujen mukaisia tuotteita
 • myy tuotteita toisen apuna liikeidean edellyttämällä tavalla erilaisille asiakasryhmille huomioiden heidän palvelutarpeensa sekä asiakkailta saamansa palautteen
 • seuraa esillä olevien tuotteiden menekkiä sekä lisää tuotteita tarvittaessa
 • hankkii ohjeen mukaan asiakkailta palautetta palveluista tai tuotteista ja kiittää asiakkaita
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat ohjeen mukaan
 • toimii astiahuollon tehtävissä
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

h3
 • kertoo tuotteiden alkuperän
 • kertoo käytettävistä luomu- ja lähiruokien raaka-aineista sekä tulkitsee alkuperämerkintöjä
 • kertoo omatoimisesti vähittäiskauppaan tulevien raaka-aineiden tilaus- ja saapumispäivät
 • pakkaa asiakkaiden tilaamat tai myytävät tuotteet
 • kokoaa ohjeen mukaan myyvän esillepanon noudattaen ohjeistusta ja tuotteiden ominaisuuksia
 • perehtyy vähittäiskaupan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään sen keskeisiä tuotteita ja palveluja itsenäisesti
 • tietää ja kertoo omatoimisesti palvelutiskin tuotevalikoiman
 • suosittelee sujuvasti asiakkaalle kausivaihtelujen mukaisia tuotteita
 • suosittelee ja kertoo omatoimisesti raaka-aineelle sopivaa reseptiehdotuksia
 • myy tuotteita omatoimisesti liikeidean edellyttämällä tavalla erilaisille asiakasryhmille huomioiden heidän palvelutarpeensa sekä asiakkailta saamansa palautteen
 • seuraa aktiivisesti esillä olevien tuotteiden menekkiä sekä lisää tuotteita tarvittaessa
 • hankkii asiakkailta palautetta palveluista tai tuotteista ja kiittää asiakkaita sekä välittää palautteen esimiehille
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat omatoimisesti
 • toimii omatoimisesti astiahuollon tehtävissä
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

k5
 • kertoo luontevasti ja selkeästi tuotteiden alkuperän sekä käyttötarkoituksen
 • kertoo itsenäisesti käytettävistä luomu- ja lähiruokien raaka-aineista sekä tulkitsee alkuperämerkintöjä
 • kertoo itsenäisesti vähittäiskauppaan tulevien raaka-aineiden tilaus- ja saapumispäivät sekä tuotteen toimittajat
 • pakkaa itsenäisesti ja hygieenisesti asiakkaan tilaamat tuotteet
 • kokoaa omatoimisesti myyvän esillepanon noudattaen ohjeistusta ja tuotteiden ominaisuuksia
 • perehtyy vähittäiskaupan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään sen keskeiset tuotteet ja palvelut sekä yhteistyökumppanit ja asiakkaat
 • tietää ja kertoo oma-aloitteisesti ja luotettavasti palvelutiskin tuotevalikoiman
 • suosittelee aktiivisesti asiakkaalle kausivaihtelujen mukaisia raaka-aineita ja esittelee sujuvasti asiakkaan tarpeisiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
 • suosittelee ja kertoo luotettavasti ja oma-aloitteisesti raaka-aineelle sopivaa reseptiehdotusta tai valmiita reseptejä klassikkoruokiin
 • myy tuotteita aktiivisesti liikeidean edellyttämällä tavalla erilaisille asiakasryhmille huomioiden heidän palvelutarpeensa sekä asiakkailta saamansa palautteen
 • soveltaa tietoa niin, että löytää asiakkaille joustavasti erilaisia tuotevaihtoehtoja samalla tehden lisämyyntiä
 • seuraa aktiivisesti esillä olevien tuotteiden menekkiä sekä lisää tuotteita tarvittaessa
 • varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyden palveluihin ja tuotteisiin sekä välittää palautteen esimiehille ja kiittää asiakkaita
 • siistii ja järjestää itsenäisesti asiakas- ja työtilat, huolehtii siisteydestä myös muun toiminnan lomassa
 • toimii astiahuollon tehtävissä tarvittaessa muun työn lomassa
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen