Arviointi

T1

H3

K5
  • tutustuu ja analysoi asiakaslähtöisesti kahvilan sosiaalisen median kanavia