Arviointi

T1
  • selvittää toisen apuna työpaikan sosiaalisen median kanavia
H3
  • selvittää itsenäisesti työpaikan sosiaalisen median kanavia
K5
  • selvittää oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työpaikan sosiaalisen median kanavia