Ekamin ruokapalvelualalla toimivassa Kokkikillassa opitaan alan ammattilaiseksi. Keittiötyössä tarvitaan joustavuutta, joukkuehenkeä ja kädentaitoja. Kokkikillassa opiskellaan tiimeissä oppien toinen toiselta, pidemmälle ehtineet ohjaavat vasta-alkajia. Opiskelun aikana osallistutaan aktiivisesti työelämäyhteistyöhön ja tehdään erilaisia oppimisprojekteja kuten popup –tapahtumia, joissa karttuvat monipuoliset työelämätaidot. Oppimisessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä hyödynnetään muun muassa digitaalisia työkaluja. Kokkikillassa on tärkeää löytää jokaiselle oppijalle paras mahdollinen tapa oppia ja edetä kohti unelmia.

Ekamin Kokkikilta Kotka-Hamina sosiaalisessa mediassa

 

Ekamin Kokkikilta Kotka-Hamina

Logo

 

Ekamin Kokkikilta Kotka-Hamina sai kiltatunnuksensa syyslukukauden alussa 9.8.2017 pidetyssä juhlatilaisuudessa.

Kiltalaisia

Kattaus

 

Vuoden kilta 2019

Ekamin Kokkikillalle myönnettiin Vuodenkilta 2019-kilpi yhdessä Omnian Kokkikilta Originalin kanssa Kiltatoimijoiden tapaamisessa hienosta yhteistyöstä Kokkikiltojen välillä.

Vuoden kilta.

Kunniamaininta Todista taitosi diginä-kilpailussa 

Digioppimisen Areena 2019-tapahtuman yhteydessä 3.12.2019 Hanna Arminen ja Kai Hannunen saivat  digitaalisen materiaalin tuottamisesta kunniamaininnan. He kehittivät työelämässä oppimisen perehdyttämiseen ropax-laivalle 360-oppimisympäristön