Arviointi

t1
  • työskentelee ergonomisesti
  • noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä

h3
  • työskentelee ergonomisesti
  • noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä

k5
  • työskentelee ergonomisesti
  • noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä