Arviointi

t1
  • on perehtynyt työryhmän jäsenenä omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä

h3
  • on perehtynyt omatoimisesti omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä

k5
  • on perehtynyt itsenäisesti ja oma-aloitteisesti omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä