Arvointi

T1
 • suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä, mutta tarvitsee siinä apua
 • valmistaa ja valmistelee toisen apuna katu- ja pikaruokayrityksen tavallisimpia tuotteita käyttäen koneita ja laitteita
 • kunnostaa ja siistii työpisteen myyntikuntoon
 • valmistaa ohjeiden mukaan erityisruokavalioiden mukaisia tuotteita
 • puhdistaa ohjeen mukaan koneet ja laitteet
 • täyttää tarvittaessa automaatteja ohjeen mukaan

H3
 • suunnittelee ja aikatauluttaa itsenäisesti työvuoronsa tehtäviä
 • valmistaa ja valmistelee omatoimisesti katu- ja pikaruokayrityksen tavallisimpia tuotteita huomioiden samalla taloudellisen toiminnan
 • käyttää koneita ja laitteita omatoimisesti
 • kunnostaa ja siistii työpisteen myyntikuntoon oma-aloitteisesti
 • valmistaa omatoimisesti erityisruokavalioiden mukaisia tuotteita
 • puhdistaa koneet ja laitteet omatoimisesti
 • täyttää tarvittaessa omatoimisesti automaatteja

K5
 • suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä oma-aloitteisesti ja omatoimisesti ennakoiden
 • valmistaa ja valmistelee omatoimisesti katu- ja pikaruokayrityksen tavallisimpia tuotteita itsenäisesti käyttäen koneita ja laitteita
 • varustaa itsenäisesti myyntitiskin siihen kuuluvilla tuotteilla, raaka-aineilla ja tarvikkeilla, seuraa tuotteiden myyntiä ja huomioi samalla taloudellisen toiminnan
 • sopeuttaa toimintaansa kiireeseen ja toteuttaa asiakkaiden toivomuksia järjestelmällisesti
 • valmistaa omatoimisesti ja itsenäisesti erityisruokavalioiden mukaisia tuotteita
 • pitää itsenäisesti huolen tuotteiden riittävyydestä ja laadusta ja valmistaa tarvittaessa lisää
 • huolehtii koneiden tai laitteiden puhtaudesta omatoimisesti ja puhdistaa ne tarpeen mukaan
 • täyttää tarvittaessa oma-aloitteisesti automaatteja ja osaa ennakoida tarpeen