Arviointi

T1
 • käyttää ja puhdistaa koneita, laitteita sekä työvälineitä ohjeen mukaan
 • tekee sovittuja varastointi- ja varastonvalvontatehtäviä
 • toimii hygienialainsäädännön mukaisesti ja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
 • siistii ja järjestää tilat ohjeen mukaan ja lajittelee jätteet lajeittain

H3
 • käyttää ja puhdistaa koneita, laitteita sekä työvälineitä omatoimisesti ja hygieenisesti
 • tekee sovittuja varastointi- ja varastonvalvontatehtäviä
 • toimii hygienialainsäädännön mukaisesti ja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
 • siistii ja järjestää tilat omatoimisesti ja lajittelee jätteet lajeittain

K5
 • käyttää ja puhdistaa koneet, laitteet sekä työvälineet itsenäisesti ja hygieenisesti
 • tekee sovittuja varastointi- ja varastonvalvontatehtäviä itsenäisesti
 • toimii hygienialainsäädännön mukaisesti ja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
 • siistii ja järjestää tilat itsenäisesti ja lajittelee jätteet lajeittain muun työn ohessa