Arviointi

T1
  • tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa

H3
  • tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa

K5
  • tietää toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa ja toimii niiden mukaan tarvittaessa