Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
  • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
  • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
  • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
  • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa