Arviointi

t1
  • selvittää toisen apuna työpaikan sosiaalisen median kanavia

h3
  • selvittää itsenäisesti työpaikan sosiaalisen median kanavia

k5
  • selvittää oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työpaikan sosiaalisen media kanavia ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaille