Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
  • suunnitella luonnontuotteista ruoka- tai juomatuotteita
  • esivalmistella ja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia ruoka- tai juomatuotteita
  • laittaa esille ja tarjoilla ruoka- tai juomatuotteita
  • tehdä työvuoroon kuuluvat jälkityöt
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä