Arviointi

T1
 • toimii laivayhteisön käyttäytymisperiaatteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja
 • tietää työtehtävänsä laivayhteisössä ja työskentelee ohjattuna talousosastolla alustyypin toimintatavan ja vuorottelujärjestelmän mukaisesti
 • tietää alustyypin toimintatavan ja toimii vuorottelujärjestelmän mukaisesti
 • käyttää ohjattuna laivatalouden ammattisanastoa
 • tietää alan lainsäädännön ja toimii sen mukaisesti
 • suunnittelee ohjattuna työvuoronsa tehtävät huomioiden tulo-, satama-, lähtö- ja meripäivien toiminnot
 • tietää merenkulun ja laivatalouden toiminnan perusteet, mutta tarvitsee työskentelyssä ohjausta
 • noudattaa kansainvälisiä laivataloutta koskevia sopimuksia ja määräyksiä
 • toimii laivayhteisön jäsenenä, kykenee yhteistyöhön muun laivahenkilöstön kanssa ja ymmärtää laivayhteisön sosiaalisen kulttuurin
 • noudattaa ohjeen mukaan laivan turvallisuusmääräyksiä ja turvallisuusohjeita sekä osallistuu pelastautumis- ja paloharjoituksiin
 • huomioi laivatalouden työturvallisuuden ja varautuu merenkäynnissä muuttuviin työskentelyolosuhteisiin ohjattuna

H3
 • toimii laivayhteisön käyttäytymisperiaatteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja
 • tietää työtehtävänsä laivayhteisössä ja työskentelee talousosastolla alustyypin toimintatavan ja vuorottelujärjestelmän mukaisesti
 • tietää alustyypin toimintatavan ja toimii vuorottelujärjestelmän mukaisesti
 • käyttää monipuolisesti laivatalouden ammattisanastoa
 • tietää alan lainsäädännön ja toimii sen mukaisesti
 • suunnittelee työvuoronsa tehtävät huomioiden tulo-, satama-, lähtö- ja meripäivien toiminnot
 • vaiheistaa omatoimisesti omat työtehtävänsä laivatoiminnan mukaisesti
 • tietää merenkulun ja laivatalouden toiminnan perusteet sekä työskentelee positiivisella otteella
 • noudattaa kansainvälisiä laivataloutta koskevia sopimuksia ja määräyksiä
 • toimii myönteisesti laivayhteisön jäsenenä yhteistyössä muun laivahenkilöstön kanssa ja sisäistää laivayhteisön sosiaalisen kulttuurin
 • noudattaa laivan turvallisuusmääräyksiä ja turvallisuusohjeita sekä osallistuu pelastautumis- ja paloharjoituksiin
 • huomioi laivatalouden työturvallisuuden ja varautuu merenkäynnissä muuttuviin työskentelyolosuhteisiin ohjeen mukaan

K5
 • toimii laivayhteisön käyttäytymisperiaatteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja
 • tietää työtehtävänsä laivayhteisössä ja työskentelee itsenäisesti talousosastolla alustyypin toimintatavan ja vuorottelujärjestelmän mukaisesti
 • tietää alustyypin toimintatavan ja toimii vuorottelujärjestelmän mukaisesti
 • käyttää asiantuntevasti laivatalouden ammattisanastoa
 • tietää alan lainsäädännön ja toimii sen mukaisesti
 • suunnittelee itsenäisesti työvuoronsa tehtävät huomioiden tulo-, satama-, lähtö- ja meripäivien toiminnot ja ennakoi muutostilanteet
 • vaiheistaa itsenäisesti omat työtehtävänsä laivatoiminnan mukaisesti
 • tietää merenkulun ja laivatalouden toiminnan perusteet sekä työskentelee omatoimisesti ja positiivisella otteella
 • noudattaa kansainvälisiä laivataloutta koskevia sopimuksia ja määräyksiä itsenäisesti
 • toimii aktiivisesti ja myönteisesti laivayhteisön jäsenenä yhteistyössä muun laivahenkilöstön kanssa ja sisäistää laivayhteisön sosiaalisen kulttuurin
 • noudattaa laivan turvallisuusmääräyksiä ja turvallisuusohjeita sekä osallistuu aktiivisesti pelastautumis- ja paloharjoituksiin
 • huomioi ja ennakoi laivatalouden työturvallisuuden ja varautuu merenkäynnissä muuttuviin työskentelyolosuhteisiin