Arviointi

T1
 • on perehtynyt työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään sen keskeisiä tuotteita ja palveluja
 • on perehtynyt eri ruokalajeihin ja työpaikan raaka-aineisiin siten, että pystyy kertomaan ruokalajeista ja raaka-aineista ja niiden alkuperästä
 • laittaa lounaan ruokalajit esille linjastoon tai muutoin sovitulla tavalla
 • palvelee asiakkaita ystävällisesti palvelumallin mukaisesti, mutta tarvitsee välillä ohjausta
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

H3
 • kertoo toimipaikassa tai lähialueella käytettävistä luomuruoista, lähiruoista sekä tulkitsee alkuperäistietoja
 • perehtyy työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään sen keskeisiä tuotteita ja palveluja itsenäisesti
 • laittaa lounasruokia esille linjastoon tai muutoin sovitulla tavalla ja huolehtii niiden riittävyydestä ja siisteydestä
 • palvelee asiakkaita ystävällisesti palvelumallin mukaisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

K5
 • kertoo itsenäisesti työpaikassa tai lähialueella käytettävistä luomuruoista ja lähiruoista sekä tulkitsee alkuperäismerkintöjä
 • perehtyy työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään sen keskeiset tuotteet ja palvelut sekä yhteistyökumppanit ja asiakasryhmät
 • laittaa lounasruokia esille linjastoon tai muutoin sovitulla tavalla ja huolehtii niiden riittävyydestä ja siisteydestä omatoimisesti
 • palvelee asiakkaita ystävällisesti ja asiakaslähtöisesti palvelumallin mukaisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen