Arviointi

T1
  • käyttää tarvitsemiaan elintarvikkeita ja puhdistusaineita ohjeen mukaan ja huolehtii meriympäristön suojelusta
  • siistii ja järjestää tilat ohjeen mukaan ja lajittelee jätteet lajeittain

H3
  • käyttää tarvitsemiaan elintarvikkeita ja puhdistusaineita omatoimisesti ja huolehtii meriympäristön suojelusta
  • siistii ja järjestää tilat omatoimisesti ja lajittelee jätteet lajeittain

K5
  • käyttää tarvitsemiaan elintarvikkeita ja puhdistusaineita itsenäisesti vaihtelevissa tilanteissa ja huolehtii meriympäristön suojelusta
  • siistii ja järjestää tilat itsenäisesti ja lajittelee jätteet lajeittain muun työn ohessa