Arviointi

T1
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja työvuoron aikana
 • huomioi asiakkaiden saapumisen, käyttäytyy kohteliaasti ja kommunikoi heidän kanssaan
 • esittelee kahvilan myydyimpien tuotteiden pääraaka-aineet ja hinnat sekä kertoo toisen apuna kasvis- ja erityisruokavaliota (laktoositon, maidoton ja gluteeniton) noudattaville asiakkaille soveltuvista tuotteista
 • suosittelee ja myy kahvilan tuotteita
 • kiittää asiakkaita ja ottaa vastaan palautetta palveluista ja tuotteista ohjattuna
 • merkitsee ohjeen mukaan tuotteen myyntihinnan
 • käyttää toisen apuna kahvilan kassaa tai kassajärjestelmää ja vastaanottaa ja käsittelee tavallisimpia maksuvälineitä turvallisesti
 • tekee tilityksen toisen apuna
 • tiedottaa ohjattuna asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle
 • käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

H3
 • siistii ja järjestää aktiivisesti ja omatoimisesti asiakas- ja työtiloja työvuoron aikana
 • huomioi asiakkaiden saapumisen, käyttäytyy kohteliaasti ja kommunikoi heidän kanssaan ystävällisesti ja luonnollisesti
 • esittelee kahvilan myydyimpien tuotteiden pääraaka-aineet ja hinnat sekä kertoo kasvi- ja erityisruokavaliota (laktoositon, maidoton ja gluteeniton) noudattaville asiakkaille soveltuvista tuotteista omatoimisesti
 • suosittelee ja myy kahvilan tuotteita oma-aloitteisesti
 • kiittää asiakkaita ja ottaa vastaan palautetta palveluista ja tuotteista
 • etsii hinnoittelukansioista tuotteen oikean myyntihinnan ja merkitsee sen ohjeen mukaan omatoimisesti
 • käyttää ohjeen mukaan kahvilan kassaa tai kassajärjestelmää ja vastaanottaa ja käsittelee maksuvälineitä huolellisesti
 • tekee tilityksen omatoimisesti ohjeen mukaan
 • tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle kahvilan toimintatavan mukaisesti
 • käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

K5
 • siistii ja järjestää oma-aloitteisesti ja aktiivisesti asiakas- sekä työtiloja työvuoron aikana
 • huomioi asiakkaiden saapumisen oma-aloitteisesti, palvelee heitä viipymättä ja huolehtii heidän viihtyisyydestään koko palveluprosessin ajan
 • esittelee kattavasti kahvilan myydyimpien tuotteiden pääraaka-aineet ja hinnat sekä kertoo kasvis- ja erityisruokavaliota (laktoositon, maidoton ja gluteeniton) noudattaville asiakkaille soveltuvista tuotteista omatoimisesti ja aktiivisesti
 • suosittelee ja myy kahvilan tuotteita ja pyrkii lisäämään myyntiä aktiivisesti
 • sopeuttaa toimintaansa kiireeseen ja toteuttaa asiakkaan toivomuksia
 • kiittää asiakkaita ja varmistaa omatoimisesti asiakkaiden tyytyväisyyden palveluihin ja tuotteisiin sekä välittää palautteen esimiehille
 • hallitsee tuotevalikoiman ja etsii hinnoittelukansioista tuotteen oikean myyntihinnan ja merkitsee hinnat oma-aloitteisesti ja itsenäisesti
  hallitsee kassatyöskentelyn eri toiminnot myös kiireessä, käsittelee eri maksuvälineitä itsenäisesti sekä toimii kassatyössä vastuullisesti
 • tekee tilityksen luotettavasti ja omatoimisesti vuoron loputtua
 • tiedottaa omatoimisesti asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle kahvilan toimintatavan mukaisesti
 • toimii työssään aktiivisena ja luotettavana työyhteisön jäsenenä
  käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen ja tilanteen vaatimusten mukaisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen.