Arviointi

T1
  • toimii ohjeen mukaan kannattavasti ja taloudellisesti ja ottaa huomioon hävikin annosruokia esivalmistaessa ja valmistaessa
  • perehtyy toisen apuna työpaikan tuotteiden kustannusrakenteeseen

H3
  • toimii omatoimisesti kannattavasti ja taloudellisesti ja ottaa huomioon hävikin annosruokia esivalmistaessa ja valmistaessa
  • perehtyy omatoimisesti työpaikan tuotteiden kustannusrakenteeseen

K5
  • toimii kannattavasti ja taloudellisesti ja ennakoi hävikkiä
  • vähentää omatoimisesti keittiön energian, veden ja kemikaalien kulutusta sekä jätteiden syntyä ja kuljetuksia
  • perehtyy oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työpaikan tuotteiden kustannusrakenteeseen
  • toimii oma-aloitteisesti ajankäytön ja muut resurssit huomioiden työpaikan tuloksellisuutta edistävästi