Tutkinnon osan sisältöihin kuuluu

  • Hygieniapassi (lakisääteinen)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
  • valmistautua työvuoroon
  • huolehtia toimitilat käyttökuntoon, valmistaa tuotteita myyntiä varten sekä pitää niistä huolta
  • palvella asiakkaita, myydä tuotteita ja rekisteröidä myyntiä
  • päättää työvuoron työtehtävät
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä