Arviointi

T1
  • on perehtynyt työryhmän jäsenenä kahvilan omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä

H3
  • on perehtynyt kahvilan omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä

K5
  • on perehtynyt kahvilan omavalvontasuunnitelmaan ja noudattaa sitä itsenäisesti