Arviointi

T1
 • ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista ja tuotteista ja kiittää asiakkaita
 • palvelee asiakkaita tasavertaisesti
 • huolehtii ohjattuna asiakaskohtaisten tarpeiden toteuttamisesta omassa työssään
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

H3
 • ottaa omatoimisesti vastaan asiakkailta palautetta palveluista ja tuotteista, kiittää asiakasta ja välittää palautteen esimiehille
 • palvelee asiakkaita tasavertaisesti ottaen huomioon kulttuurierot
 • huolehtii ohjeen mukaan asiakaskohtaisten tarpeiden toteuttamisesta omassa työssään
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

K5
 • palvelee asiakkaita tasavertaisesti ja hienotunteisesti ottaen huomioon kulttuurierot
 • hankkii aktiivisesti palautetta palveluista ja tuotteista, kiittää asiakasta sekä välittää palautteen esimiehille
 • huolehtii itsenäisesti asiakaskohtaisten tarpeiden toteuttamisesta omassa työssään
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen