Arviointi

T1
 • suunnittelee ohjattuna työvuoronsa tehtävät huomioiden tulo-, satama-, lähtö- ja meripäivien toiminnot
 • tietää merenkulun ja laivatalouden toiminnan perusteet, mutta tarvitsee työskentelyssä ohjausta
 • kunnostaa ja varustaa messin, pentterin, hytit ja yhteiset tilat ja varaa tarvittavat raaka-aineet, puhdistusaineet ja välineet ohjeiden mukaan
 • käyttää ja puhdistaa koneita, laitteita sekä työvälineitä ohjeen mukaan
 • tekee sovittuja varastointi- ja varastonvalvontatehtäviä
 • tekee sovittuja ruoanvalmistustehtäviä
 • käyttää tarvitsemiaan elintarvikkeita ja puhdistusaineita ohjeen mukaan ja huolehtii meriympäristön suojelusta
 • siistii laivan henkilökunnan ja matkustajien hyttejä, messiä, oleskelutiloja ja muita yhteisiä tiloja toisen apuna
 • hoitaa laivan henkilökunnan ruokatarjoilun ohjeen mukaan
 • siistii ja järjestää tilat ohjeen mukaan ja lajittelee jätteet lajeittain
 • hoitaa astiahuollon tehtävät sekä puhdistaa ruoanvalmistus- ja tarjoiluvälineet ohjeen mukaan
 • toimii ohjeiden mukaan työtilanteissa ja muuntaa ohjattuna toimintaansa saadun palautteen perusteella

H3
 • suunnittelee työvuoronsa tehtävät huomioiden tulo-, satama-, lähtö- ja meripäivien toiminnot
 • vaiheistaa omatoimisesti omat työtehtävänsä laivatoiminnan mukaisesti
 • tietää merenkulun ja laivatalouden toiminnan perusteet sekä työskentelee positiivisella otteella
 • kunnostaa ja varustaa messin, pentterin, hytit ja yhteiset tilat ja varaa tarvittavat raaka-aineet, puhdistusaineet ja välineet
 • käyttää ja puhdistaa koneita, laitteita sekä työvälineitä omatoimisesti ja hygieenisesti
 • tekee sovittuja varastointi- ja varastonvalvontatehtäviä
 • tekee sovittuja ruoanvalmistustehtäviä omatoimisesti ja sujuvasti
 • käyttää tarvitsemiaan elintarvikkeita ja puhdistusaineita omatoimisesti ja huolehtii meriympäristön suojelusta
 • siistii laivan henkilökunnan ja matkustajien hyttejä, messiä, oleskelutiloja ja muita yhteisiä tiloja omatoimisesti
 • hoitaa laivan henkilökunnan ruokatarjoilun omatoimisesti
 • siistii ja järjestää tilat omatoimisesti ja lajittelee jätteet lajeittain
 • hoitaa astiahuollon tehtävät sekä puhdistaa ruoanvalmistus- ja tarjoiluvälineet omatoimisesti
 • toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa ohjeen mukaan toimintaansa saatuaan palautetta

K5
 • suunnittelee itsenäisesti työvuoronsa tehtävät huomioiden tulo-, satama-, lähtö- ja meripäivien toiminnot ja ennakoi muutostilanteet
 • vaiheistaa itsenäisesti omat työtehtävänsä laivatoiminnan mukaisesti
 • tietää merenkulun ja laivatalouden toiminnan perusteet sekä työskentelee omatoimisesti ja positiivisella otteella
 • kunnostaa ja varustaa messin, pentterin, hytit ja yhteiset tilat ja varaa tarvittavat raaka-aineet, puhdistusaineet ja välineet itsenäisesti
 • käyttää ja puhdistaa koneet, laitteet sekä työvälineet itsenäisesti ja hygieenisesti
 • tekee sovittuja varastointi- ja varastonvalvontatehtäviä itsenäisesti
 • tekee sovittuja ruoanvalmistustehtäviä itsenäisesti ja ammattimaisesti
 • käyttää tarvitsemiaan elintarvikkeita ja puhdistusaineita itsenäisesti vaihtelevissa tilanteissa ja huolehtii meriympäristön suojelusta
 • siistii laivan henkilökunnan ja matkustajien hyttejä, messiä, oleskelutiloja ja muita yhteisiä tiloja itsenäisesti
 • hoitaa laivan henkilökunnan ruokatarjoilun itsenäisesti
 • siistii ja järjestää tilat itsenäisesti ja lajittelee jätteet lajeittain muun työn ohessa
 • hoitaa astiahuollon tehtävät sekä puhdistaa ruoanvalmistus- ja tarjoiluvälineet itsenäisesti
 • toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella omaaloitteisesti