Laivatalousopinnot – laajenna työkenttääsi maalta merelle!

Ravintola- ja catering-alalla voit hakea suorittamaan Laivatalouspalvelut -tutkinnon osan, jonka laajuus on 20 osaamispistettä. Laivatalouspalveluopinnot suoritettuasi voit hakea Trafilta laivakokin tai talousapulaisen pätevyyskirjaa. Pätevyyskirjan saatuasi voit työskennellä rahti- ja matkustaja-aluksilla.

Työtehtäviäsi laivalla

 • Ruoanvalmistus- ja varastointitehtäviin osallistuminen laivakeittiössä muun taloushenkilöstön kanssa.
 • Pentteritilan ja messin kunnostaminen ja varustaminen ruokailua varten.
 • Laivan astiahuolto.
 • Laivan henkilökunnan ja/tai matkustajien asiakaspalvelu alakohtaista kielitaitoa hyödyntäen.
 • Laivan henkilökunnan ja matkustajien hyttien, messin, oleskelutilojen ja muiden yhteisten tilojen siistiminen sekä viihtyisyydestä huolehtiminen.
 • Omavalvontasuunnitelman noudattaminen.

Opintojen sisältö

Opiskelija osaa

 • työskennellä laivatyössä merenkulkuelinkeinon ja laivan toimintaympäristössä
 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä
 • kunnostaa ja varustaa pentteritilat ja messin ruokailua varten sekä toimia laivakeittiössä
 • toimia asiakaspalvelutehtävissä sekä huolehtia tilojen viihtyisyydestä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenen.

Lisätietoja tutkinnon osan sisällöistä voit lukea Opetushallituksen ePerusteista.

Pääsyvaatimukset

 • Opiskelet Ravintola- ja cateringalan perustutkintoa tai sinulla on kokemusta tai koulutusta hotelli-, ravintola- ja cateringalalta.
 • Sinulla tulee olla voimassa oleva passi, merimiespassi, merimieslääkärintodistus, salmonellatodistus, hygieniapassi ja vapaa-ajanvakuutus.
 • Sinun tulee sitoutua suorittamaan työelämässä järjestettävä koulutus koulu-, ropax-, rahti- tai matkustajalaivalla.
 • Sitoudut oppilaitoksen järjestämiin huumetesteihin, jos sellaisia järjestetään.
 • Olet näyttänyt sitoutuvasi oppilaitoksen järjestyssääntöjen ja hygieniaohjeiden noudattamiseen, eikä aiemmissa opinnoissasi ole ollut huomautettavaa.
 • Selviydyt työssä rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista englannin kielellä ja sinulla on valmiudet toimia monikielisessä työyhteisössä.
 • Sitoudut suorittamaan Turvallisuus- ja turvakoulutukset (6 osp):
  • pelastautuminen (sisältää testin, että pystyt uimaan yhtäjaksoisesti 200 m)
  • pelastuslautta- ja venemieskoulutus
  • työsuojelu ja alus sosisalisena ympäristönä
  • turvatoimiasioiden perus- ja lisäkoulutus
  • ensiapu
  • palonsammutus.

Hakeminen

Voit hakea laivatalousopintoihin,

 • kun olet suorittamassa ravintola- ja cateringalan perustutkintoa tai
 • kun sinulla on kokemusta tai koulutusta hotelli-, ravintola- ja cateringalalta.

Voit hakea opintoihin ottamalla yhteyttä matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan tiimipäällikkö Anneli Saguliniin.

TE-palveluiden laivatalous-koulutus

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Etelä-Kymenlaakson alueen työnhakijoille, joilla on työllistymissuunnitelmassa todettu koulutuksen tarve. Koulutus voi koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Katso tiedot TE-palveluiden sivulta >> tästä.