Arviointi

T1
 • sopeutuu muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti huippuosaamista vaativissa työtehtävissä
 • kehittää työympäristöään yhdessä muiden kanssa
 • toimii luontevasti osana tiimiä ja sopeutuu työyhteisöön

H3
 • sopeutuu nopeasti muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti työtään kehittäen huippuosaamista vaativissa työtehtävissä
 • tukee yhdessä muiden kanssa työympäristön kehittymistä huippuosaamisen vaatimalle tasolle
 • toimii aktiivisesti osana tiimiä ja sopeutuu hyvin työyhteisöön

K5
 • kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle
 • uudistaa aktiivisesti omaa osaamistaan niin, että se tukee kasvua alan huippuammattilaiseksi
 • ennakoi muutoksia, jotta voi helpommin sopeutua niihin ja työskentelee pitkäjänteisesti työtään itseään kehittäen huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • arvioi työympäristöään ja antaa siihen kehitysehdotuksia ja palautetta
 • toimii huippuammattilaisena tiimissä ja jakaa aktiivisesti osaamistaan muille