Arviointi

T1

 • toimii työryhmän jäsenenä ravintolan ruoanvalmistustehtävissä ja noudattaa työaikoja
 • suunnittelee, esivalmistelee, rytmittää ja ajoittaa työvuoronsa työtehtäviä työryhmän jäsenenä
 • tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa
 • auttaa pyydettäessä muiden työpisteiden tehtävissä
 • tunnistaa ja käyttää annosruokien raaka-aineita sekä arvioi niiden laatua toisen apuna
 • käyttää ja puhdistaa annosruokien valmistukseen soveltuvia koneita, laitteita ja välineitä
 • esivalmistaa eri menetelmillä komponentteja annoksiin tai menukokonaisuuksiin tarviten ajoittain ohjausta
 • esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille ruokalajeja annoskorttien mukaan
 • kokoaa ohjeistettuna asiakkaiden tilauksien mukaisia ruoka-annoksia
 • tiedottaa ohjeen mukaan mahdollisista muutoksista ja toiveista muille työntekijöille
 • tekee vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyviä tehtäviä työpaikan toimintatavan mukaisesti
 • ottaa vastuun omasta työpanoksestaan työryhmän jäsenenä

H3

 • toimii aktiivisena työryhmän jäsenenä ravintolan ruoanvalmistustehtävissä ja noudattaa työaikoja
 • suunnittelee, esivalmistelee ja ajoittaa omatoimisesti työvuoronsa työtehtävät asiakasmäärien ja tilausmääräysten mukaisesti
 • toimii uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa joustavasti ja omatoimisesti
 • auttaa muiden työpisteiden tehtävissä
 • tunnistaa ja käyttää annosruokien raaka-aineita sekä arvioi niiden laatua omatoimisesti
 • käyttää sekä puhdistaa omatoimisesti annosruokien valmistukseen soveltuvia koneita, laitteita ja välineitä
 • esivalmistaa omatoimisesti eri menetelmillä komponentteja annoksiin tai menukokonaisuuksiin
 • esivalmistaa ja valmistaa asiakkaiden tilauksien mukaisia eri menetelmillä erilaisille asiakasryhmille maukkaita, ravitsevia ja tasalaatuisia annosruokia annoskortin tai ohjeen mukaan
 • kokoaa omatoimisesti asiakkaiden tilauksien mukaisia ruoka-annoksia annoskokoja noudattaen siististi ja viimeistellysti
 • tiedottaa omatoimisesti mahdollisista muutoksista ja toiveista muille työntekijöille
 • tekee omatoimisesti vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyvät tehtävät työpaikan toimintatavan mukaisesti
 • ottaa vastuun omasta työpanoksestaan työryhmän jäsenenä

K5

 • toimii aktiivisena ja positiivisena työryhmän jäsenenä ravintolan ruoanvalmistustehtävissä ja noudattaa työaikoja
 • suunnittelee, esivalmistelee ja ajoittaa itsenäisesti ja omatoimisesti työvuoronsa työtehtävät asiakasmäärien ja tilausmääräysten mukaisesti
 • toimii itsenäisesti paineenalaisena jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa sekä muuttaa tarvittaessa työtapojaan
 • havaitessaan tarvetta auttaa myös muiden työpisteiden tehtävissä työtilanteiden mukaisesti
 • valitsee ja käyttää itsenäisesti annosruokien raaka-aineita sekä arvioi niiden laatua
 • käyttää sekä puhdistaa itsenäisesti annosruokien valmistukseen soveltuvia koneita, laitteita ja välineitä
 • esivalmistaa itsenäisesti eri menetelmillä komponentteja annoksiin tai menukokonaisuuksiin
 • esivalmistaa ja valmistaa itsenäisesti eri menetelmillä erilaisille asiakasryhmille maukkaita, ravitsevia ja tasalaatuisia annosruokia annoskortin tai ohjeen mukaan
 • laittaa asiakkaiden tilauksien mukaisia annosruokia esille annoskokoja noudattaen tilaisuuden luonteen mukaan, viimeistellysti, tasalaatuisesti ja sovitun tarjoilutavan mukaan
 • edesauttaa omalla työllään palvelukokonaisuuden onnistumista omatoimisesti tiedottamalla ja toimimalla yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa
 • tekee pääosin itsenäisesti vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyvät esivalmistelutehtävät työpaikan toimintatavan mukaisesti