Arvointi

T1
 • perehtyy työtään koskeviin puhdistusaineisiin ja käyttää pesuaineita turvallisesti
 • perehtyy työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin, tietosuoja- ja turvallisuusohjeisiin sekä toimintatapoihin
 • huomioi oman työnsä suunnittelussa turvallisuuden ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa
 • hallitsee turvallisesti veitsen käytön annettujen ohjeiden mukaisesti
 • käyttää toisen apuna työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti
 • noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa
 • noudattaa ergonomiaohjeita ja ylläpitää työkykyään

H3
 • perehtyy ohjeen mukaan työtään koskeviin puhdistusaineisiin ja noudattaa ohjeita ja käyttää pesuaineita turvallisesti ja ympäristöystävällisesti
 • perehtyy ohjeen mukaan työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin, tietosuoja- ja turvallisuusohjeisiin sekä toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan
 • huomioi oman työnsä suunnittelussa turvallisuuden ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa omatoimisesti
 • hallitsee sujuvasti ja turvallisesti veitsen käytön annettujen ohjeiden mukaisesti
 • käyttää omatoimisesti käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti
 • ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle
 • noudattaa ergonomiaohjeita ja ylläpitää työkykyään omatoimisesti
  toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa

K5
 • perehtyy työtään koskeviin puhdistusaineisiin monipuolisesti ja noudattaa ohjeita sekä käyttää pesuaineita turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä osaa tulkita käyttöturvallisuustiedotetta
 • perehtyy omatoimisesti työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin, tietosuoja- ja turvallisuusohjeisiin sekä toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan
 • huomioi oman työnsä suunnittelussa turvallisuuden ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta itsenäisesti
 • hallitsee monipuolisesti ja turvallisesti veitsen käyttöä annettujen ohjeiden mukaisesti, kuten kuutio, suikale
 • käyttää itsenäisesti ja omatoimisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti, huolellisesti ja taloudellisesti
 • huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle oma-aloitteisesti
 • noudattaa itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti ergonomiaohjeita sekä ylläpitää työkykyään oma-aloitteisesti