Arviointi

t1
 • toimii asiakaspalvelun tehtävissä toisen apuna
 • käyttäytyy kohteliaasti ja kommunikoi asiakkaiden kanssa palvelutilanteessa
 • neuvoo tarvittaessa asiakkaita ohjeen mukaan ravitsemussuositusten mukaisen ja terveellisen aterian kokoamiseen
 • toimii omatoimisesti astiahuollon tehtävissä
 • siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja ohjeen mukaan
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

h3
 • toimii omatoimisesti asiakaspalvelun tehtävissä
 • käyttäytyy kohteliaasti ja kommunikoi asiakkaiden kanssa palveluhenkisesti
 • neuvoo tarvittaessa asiakkaita ravitsemussuositusten mukaisen ja terveellisen aterian kokoamiseen
 • toimii itsenäisesti astiahuollon tehtävissä
 • siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja itsenäisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

k5
 • toimii omatoimisesti asiakaspalvelun tehtävissä
 • käyttäytyy kohteliaasti ja toimii aktiivisena asiakaspalvelijana
 • neuvoo asiakkaita aktiivisesti ravitsemussuositusten mukaisen ja terveellisen aterian kokoamiseen sekä arvostamaan suomalaista ja kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria
 • toimii omatoimisesti työn lomassa astiahuollon tehtävissä, astia- ja patapesukonetta käyttäen
 • siistii ja järjestää omatoimisesti työ- ja asiakastiloja koko työskentelyn ajan
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen