Arviointi

t1
 • organisoi tarvittaessa toisen apuna noutopöydän aloituspisteet ja tuotteet oikeaan järjestykseen
 • pitää huolta ruokien riittävyydestä täydentäen tarjolla olevia ruokia
 • asettelee ruokalajit esteettisesti tarjolle
 • tekee yhteistyötä muun henkilöstön kanssa ja toimii tarvittaessa asiakaspalvelussa
 • on mukana tilanneherkissä tilanteissa ja tunnistaa ohjatusti ongelmatilanteita ja niiden ratkaisutapoja
 • siistii ja järjestää työympäristön ja tekee tarvittaessa astiahuollon tehtäviä
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

h3
 • organisoi tarvittaessa omatoimisesti noutopöydän aloituspisteet ja tuotteet oikeaan järjestykseen asiakkaiden tilausten ja asiakasmäärän mukaisesti
 • pitää itsenäisesti huolta ruokien riittävyydestä täydentäen ripeästi tarjolla olevia ruokia
 • asettelee ruokalajit esteettisesti tarjolle tilausmääräyksien mukaisesti ja huomioi menekin määrän reaalisesti
 • on mukana tilanneherkissä tilanteissa ja tunnistaa omatoimisesti ongelmatilanteita ja niiden ratkaisutapoja
 • siistii ja järjestää työympäristön omatoimisesti sekä tekee tarvittaessa astiahuollon tehtäviä
 • tekee yhteistyötä muun henkilöstön kanssa ja toimii tarvittaessa omatoimisesti asiakaspalvelussa
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

k5
 • organisoi tarvittaessa itsenäisesti ja sujuvasti noutopöydän aloituspisteet ja tuotteet oikeaan järjestykseen asiakkaiden tilausten ja asiakasmäärän mukaisesti
 • pitää itsenäisesti huolta ruokien riittävyydestä ja tarjoiluastioiden täydentämisestä ja järjestyksestä asiakkaiden tilauksien vaatimusten mukaisesti
 • asettelee omatoimisesti ja esteettisesti ruokalajit tarjolle tilausmääräyksien mukaisesti samalla huomioiden menekin määrän reaalisesti
 • tekee omatoimisesti yhteistyötä muun henkilöstön kanssa ja toimii asiakaspalvelussa
 • on mukana tilanneherkissä tilanteissa ja tunnistaa oma-aloitteisesti ongelmatilanteita ja niiden ratkaisutapoja
 • siistii ja järjestää työympäristöään koko työskentelyn ajan sekä tekee tarvittaessa astiahuollon tehtäviä omatoimisesti
 • havaitessaan tarvetta auttaa aktiivisesti muita, auttaa myös muiden työpisteiden tehtävissä työtilanteiden mukaisesti oma-aloitteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen