Arviointi

T1
 • osallistuu matkustajien asiakaspalveluun ohjattuna
 • palvelee laivan henkilökuntaa ja matkustajia tasapuolisesti ja pyrkii huomioimaan heidän erilaiset kulttuuritaustansa
 • käyttäytyy kohteliaasti ja kommunikoi kohdatessaan matkustajia ja laivan henkilökuntaa
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

H3
 • osallistuu matkustajien asiakaspalveluun
 • palvelee laivan henkilökuntaa ja matkustajia omatoimisesti ja tasapuolisesti huomioiden heidän erilaiset kulttuuritaustansa
 • käyttäytyy kohteliaasti ja kommunikoi kohdatessaan matkustajia ja laivan henkilökuntaa
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen

K5
 • osallistuu matkustajien asiakaspalveluun itsenäisesti
 • palvelee laivan henkilökuntaa ja matkustajia itsenäisesti, tasapuolisesti ja innokkaasti huomioiden heidän erilaiset kulttuuritaustansa
 • käyttäytyy kohteliaasti ja toimii aktiivisena asiakaspalvelijana kohdatessaan matkustajia ja laivan henkilökuntaa
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin ja yritykseen