Arviointi

T1
  • noudattaa omavalvonnan ohjeita ja seuraa ja dokumentoi lämpötiloja ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa ja varastoinnissa
  • huolehtii työryhmän jäsenenä työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä

H3
  • noudattaa sujuvasti omavalvonnan ohjeita ja seuraa ja dokumentoi lämpötiloja ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa ja varastoinnissa
  • huolehtii omatoimisesti työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä

K5
  • noudattaa omatoimisesti omavalvonnan ohjeita ja seuraa ja dokumentoi vastuullisesti lämpötiloja ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa ja varastoinnissa
  • huolehtii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä