Arviointi

t1
  • työskentelee ergonomisesti
  • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille

h3
  • työskentelee ergonomisesti
  • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä ottaa työssään ja huomioon työyhteisön jäsenten, itsensä ja asiakkaiden turvallisuuden

k5
  • työskentelee asiantuntevasti ja ergonomisesti
  • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten, itsensä ja asiakkaiden turvallisuuden
    tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä