Arviointi

t1
 • suunnittelee ja aikatauluttaa yksittäisen työtehtävän toteutuksen työryhmän jäsenenä
 • muuntaa ruoka-annoksia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden toisen apuna
 • organisoi työtään ja toimii aikataulun mukaisesti työryhmän jäsenenä
 • esivalmistaa ja valmistaa ruokalajeja
 • tekee tavallisimpia ruokalajeja ja leivonnaisia ruokaohjeiden mukaan ja ruokalajeille sopivilla menetelmillä ja laitteilla
 • valmistaa tilattuihin erityisruokavalioihin sopivat annokset ohjeen mukaan
 • tarvitsee ohjausta noudattaessaan sovittuja annoskokoja
 • viimeistelee ja laittaa esille tilaisuuksien ruokalajeja työryhmän jäsenenä aikatauluja noudattaen
 • asettelee ruokalajit esteettisesti tarjolle
 • esivalmistaa ja valmistaa toisen apuna seuraavan työvuoron tai päivän tilausmääräyksiä
 • toimii työryhmän jäsenenä ja muun henkilöstön kanssa tilausruokien valmistustehtävissä

h3
 • suunnittelee ja aikatauluttaa oman työnsä omatoimisesti sekä valmistamiensa ruokalajien esillelaiton pöytämuotojen ja asiakasmäärien mukaisesti
 • suurentaa, pienentää ja muuntaa ruokaohjeita omatoimisesti käyttäen alan reseptiohjelmia ja hinnoittelee tuotteen
 • organisoi sovitut ruoanvalmistustehtävänsä omatoimisesti tilaisuuksiin laadittujen aikataulujen mukaisesti
 • esivalmistaa ja valmistaa laadukkaita ja maukkaita ruokalajeja omatoimisesti
 • valmistaa omatoimisesti eri ruokalajeja ja leivonnaisia ruokaohjeiden mukaan ja ruokalajeille sopivilla menetelmillä ja laitteilla
 • valmistaa tilattuihin erityisruokavalioihin sopivat annokset
 • valmistaa ruokalajeja kannattavasti ja taloudellisesti hinta- ja laatutavoitteiden mukaisesti
 • pystyy noudattamaan sovittuja annoskokoja
 • viimeistelee ja laittaa esille tilaisuuksien ruokalajeja aikatauluja noudattaen ja auttaa tarvittaessa tarjoilussa
 • pitää itsenäisesti huolta ruokien riittävyydestä täydentäen ripeästi tarjolla olevia ruokia
 • asettelee ruokalajit esteettisesti tarjolle tilausmääräyksien mukaisesti ja huomioi menekin määrän reaalisesti
 • määrittelee ohjeen mukaan tilaisuuksien ruokalajien annoskoot suhteessa ruokalajien määrään
 • valmistaa ja laittaa esille ohjeen mukaan tarvittaessa tuotteita vatitarjoiluun
 • esivalmistaa ja valmistaa omatoimisesti seuraavan työvuoron tai päivän tilausmääräyksiä
 • toimii omatoimisesti muun henkilöstön kanssa tilausruokien valmistustehtävissä

k5
 • suunnittelee ja aikatauluttaa oman työnsä työjärjestyksen, ajoituksen ja jaksotuksen itsenäisesti sekä valmistamiensa ruokalajien kokonaismäärän ja esillelaiton pöytämuotojen ja asiakasmäärien mukaisesti
 • tietää asiakasryhmäkohtaisen annoskoon sekä suurentaa, pienentää ja muuntaa löytämiään ruokaohjeita itsenäisesti käyttäen alan reseptiohjelmia sekä hinnoittelee omatoimisesti tuotteen
 • organisoi ja jaksottaa sovitut ruoanvalmistustehtävät omatoimisesti ja tehokkaasti tilaisuuksiin laaditun aikataulun mukaisesti
  siten, että tuotteet pysyvät laadukkaina koko tilaisuuksien ajan sekä siirtyy joustavasti tehtävästä toiseen yllättävissäkin tilanteissa
 • esivalmistaa ja valmistaa laadukkaita ja maukkaita ruokalajeja itsenäisesti
 • valmistaa itsenäisesti eri ruokalajeja ja leivonnaisia ruokaohjeiden mukaan ja ruokalajeille sopivilla menetelmillä ja laitteilla
 • valmistaa ruokalajeja sovittujen hinta- ja laatutavoitteiden mukaisesti ja varmistaa budjetissa pysymisen
 • valmistaa omatoimisesti tilattuihin erityisruokavalioihin sopivat annokset
 • pystyy noudattamaan itsenäisesti sovittuja annoskokoja
 • toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa palautteen perusteella oma-aloitteisesti
 • viimeistelee ja laittaa esille ruokalajeja aikataulua noudattaen, siirtyy joustavasti tehtävästä toiseen
 • pitää itsenäisesti huolta ruokien riittävyydestä ja tarjoiluastioiden täydentämisestä ja järjestyksestä asiakkaiden tilauksien vaatimusten mukaisesti
 • asettelee omatoimisesti ja esteettisesti ruokalajit tarjolle tilausmääräyksien mukaisesti samalla huomioiden menekin määrän reaalisesti
 • määrittelee opitun tiedon perusteella tilaisuuksien ruokalajien annoskoot suhteessa ruokalajien määrään
 • esivalmistaa ja valmistaa ja laittaa esille itsenäisesti tuotteita vatitarjoiluun
 • esivalmistaa ja valmistaa itsenäisesti seuraavan työvuoron tai päivän tilausmääräyksiä
 • toimii aktiivisesti ja positiivisesti työryhmän jäsenenä ja muun henkilöstön kanssa tilausruokien valmistustehtävissä