Arviointi

t1
 • järjestää itselleen ergonomisesti turvallisen työympäristön
 • noudattaa työpaikan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
 • noudattaa yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä

h3
 • järjestää itsenäisesti itselleen ergonomisesti turvallisen työympäristön
 • noudattaa omatoimisesti työpaikan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • käyttää turvallisesti ja omatoimisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
 • noudattaa yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä

k5
 • järjestää itselleen tarkoituksenmukaisesti ja ergonomisesti turvallisen työympäristön
 • noudattaa vastuullisesti työpaikan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • käyttää turvallisesti ja vastuullisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
 • noudattaa omatoimisesti yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä