Arviointi

t1
  • vastaanottaa kuljetetut ruoat ja tarvikkeet ja tarkistaa niiden lämpötilat ohjattuna
  • noudattaa hygienialainsäädäntöä, omavalvontasuunnitelmaa ja -ohjeita

h3
  • vastaanottaa kuljetetut ruoat ja tarvikkeet ja tarkistaa niiden lämpötilat oma-aloitteisesti
  • säilyttää elintarvikkeet oikeissa lämpötiloissa
  • noudattaa hygienialainsäädäntöä, omavalvontasuunnitelmaa ja -ohjeita

k5
  • purkaa elintarvikkeet ja tarkistaa kuormakirjat ja lämpötilat itsenäisesti ja asianmukaisesti
  • vastaanottaa kuljetetut ruoat ja tarvikkeet ja tarkistaa niiden lämpötilat omatoimisesti
  • säilyttää elintarvikkeet omatoimisesti oikeissa lämpötiloissa
  • noudattaa hygienialainsäädäntöä, omavalvontasuunnitelmaa ja -ohjeita