Arviointi

t1
  • valmistaa ravitsevaa ja maukasta ruokaa työryhmän jäsenenä
  • tekee ravitsemussuosituksen mukaisen malliannoksen ohjeen mukaan
  • neuvoo tarvittaessa asiakkaita ohjeen mukaan ravitsemussuositusten mukaisen ja terveellisen aterian kokoamiseen

h3
  • valmistaa omatoimisesti ravitsevaa ja maukasta ruokaa
  • tekee omatoimisesti ravitsemussuosituksen mukaisen malliannoksen
  • neuvoo tarvittaessa asiakkaita ravitsemussuositusten mukaisen ja terveellisen aterian kokoamiseen

k5
  • valmistaa ravitsevaa ja maukasta ruokaa itsenäisesti ja omatoimisesti
  • tekee itsenäisesti ja virheettömästi ympäristöystävällisen ravitsemussuosituksen mukaisen malliannoksen
  • neuvoo asiakkaita aktiivisesti ravitsemussuositusten mukaisen ja terveellisen aterian kokoamiseen