Kiltakouluissa tavoitteena on rakentaa turvallinen ja digitalisaatiota hyödyntävä oppimisympäristö, jossa virheet ovat sallittuja. Kullekin opiskelijalle rakentuu heti opintojen alusta oma oppimispolku ja oppimisen ratkaisut tehdään kunkin opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tiimi- ja vertaisoppiminen sekä yhteisöllisyys luovat hyvää yhteishenkeä ja tukevat oppimista. Oikeat asiakastyöt ja yrittäjämäiset toimintatavat kartuttavat pystyvyyden tunnetta. Asiakastöistä syntyneet työnäytteet luovat oivan pohjan työelämään siirtymiselle.

Kiltakoulut-toimintamallissa aktiiviset ammatin opiskelijat hankkivat digivälineitä ja mediaa hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet käytännön työtehtävissä. Yrittäjämäinen asenne uuden oppimiseen ja toimeen tarttumiseen vievät pitkälle. Tiimityö- ja työnopastustaidot ovat kohdallaan, ja oppimaan oppiessa hankitut taidot havainnoida, dokumentoida ja reflektoida omaa tekemistä tukevat ammattitaidon kasvua vielä työurankin aikana. Ammattitaitoon sisältyvien osa-alueiden tiedon, taidon ja asenteen kehittyminen jatkuu läpi koko elämän ja ne hyödyttävät opiskelijaa myös tulevaisuudessa entistä todennäköisemmin tapahtuvissa alan vaihdoissa ja osaamisen laajentamisessa.

www.kiltakoulut.fi