Kymenlaakson koronatilanne on parantunut. Kymenlaakso on 21.4.2021 edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tilanne on kehittynyt selkeästi parempaan suuntaan, joten koronakoordinaatioryhmä on lieventänyt osaa suosituksista. Toisen asteen opetuksessa voidaan siirtyä lähiopetukseen, niin että toiminnassa voidaan kuitenkin toteuttaa turvallisuutta edistävät toimenpiteet, kuten turvavälit, maskien käyttö ja hygieniaohjeet. Järjestelyjen tarkempi toteuttaminen ja ohjeistaminen ratkaistaan koulutuksen järjestäjäkohtaisesti.

Ammatillinen koulutus

  • Ammatillisen koulutuksen järjestäminen jatkuu 3.5.2021 jälkeen hybridiopetuksena, jossa lähiopetus, etäopetusta ja työelämässä oppiminen vuorottelevat.
  • Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien lähiopetusta voidaan järjestää oppimisympäristöissä opiskelijaryhmille huomioiden kaikki tartuntariskiä minimoivat ja voimassaolevat terveys- ja turvallisuus- ja hygieniaohjeet.
  • Lähiopetusta ja -ohjausta voidaan toteuttaa sellaisella ryhmäkoolla, joka mahdollistaa 1-2 metrin turvavälien toteutumisen. (koulutusalan päivitettävä riskienarvioinnit ja lähiopetuksen suunnitelmat)
  • Kampusten henkilömäärät pidetään hallinnassa opetuksen porrastuksilla ja vuorottelulla
  • Opetuksen järjestelyt, opiskelijoiden kulkureitit ja tauotukset on suunniteltava siten, että turvallisuus- ja hygieniaohjeita pystytään aidosti noudattamaan.
  • Opiskelijaruokailu käynnistetään 26.4 alkaen porrastuksia ja terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Ruokailun järjestämisessä varmistetaan vähintään 1 metrin turvavälin toteutuminen.
  • Työturvallisuuden varmistamiseksi on kampuksilla käytettävä kirurgisia kertakäyttömaskeja (henkilöstö). Lähiopetukseen, -ohjaukseen ja -valmennukseen osallistumisessa maskinkäyttö on kriittistä tartuntojen välttämiseksi (opiskelijoilla/valmennettavilla vahva suositus).

Lisää tietoa Ekamin sivuilla