Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on 30.11.2020 Kymsoten esityksestä todennut, että Kymenlaakson koronavirustilanne on leviämisvaiheessa. Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on antanut rajoituksia ja uusia suosituksia leviämisvaiheeseen.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä Ekamissa siirrytään etäopetukseen, -ohjaukseen ja -valmennukseen keskiviikosta 2.12.2020 alkaen. Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.

Etäjakso kestää 6.1.2021 asti.

Ammatillinen koulutus

Etäopinnot ja välttämätön lähiopetus järjestetään opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaisesti.

Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan Ekamissa turvaamaan. Lähiopetusta ja -ohjausta tarjotaan erityistä ja yksilöllistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Myös opiskelijoiden valmistumisen ja opintojen etenemisen kannalta välttämätön lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan. Lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuus- ja hygieniaohjeita tarkasti noudattaen.

Opintosihteeri- sekä opinto- ja uraohjauspalvelut ja opiskelijahuolto järjestetään opiskelijoille etäpalveluna ja ajanvarauksella.

Opiskelijaruokailu

Kampusten ruokalat suljetaan 2.12.2020 alkaen ja Ekami käynnistää ruokakassijakelun. Ensimmäiset ruokakassit jaetaan torstaina 10.12.2020.

Työpaikalla oppiminen

Työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti työnantajien ohjeiden mukaan. Työpaikalla oppimisen ohjaamisesta vastaava opettaja ja työnantaja arvioivat työpaikalla oppimisen edellytykset ja turvallisuuden.

Ekamin kampukset

Kaikki kampusten avoimet tilat suljetaan lukuun ottamatta välttämättömien palveluiden ja asioinnin tiloja 2.12.2020 alkaen. Vain välttämättömään koulutukseen, valmennukseen ja toimintaan tarvittavat tilat ovat käytettävissä.

  • Opetusravintola ja -kahvilamyymälä suljetaan viimeistään 2.12.2020 alkaen.