KOKKIKILTA KOTKA-HAMINA

Kokkikilta on ravitsemisalan opiskelijoiden yhteinen sivusto

Page 2 of 2

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa jatketaan pääsääntöisesti etäopetusta ja -opiskelua sekä muita poikkeusjärjestelyjä heinäkuun loppuun asti

Koronavirusepidemian rajoitustoimia puretaan Ekamissa maltillisesti 14.5.2020 alkaen

Valtioneuvosto linjasi 4.5.2020 neuvottelussaan koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Ammatillista koulutusta koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti 14.5.2020 alkaen.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että ammatillisessa koulutuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Kesällä lähiopetus järjestetään väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.

Koronavirusepidemian rajoitustoimia puretaan Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä maltillisesti 14.5.2020 alkaen. Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa jatketaan pääsääntöisesti etäopetusta ja -opiskelua sekä muita poikkeusjärjestelyjä heinäkuun loppuun asti.

Lähiopetusta järjestetään tarvittaessa 14.5.2020 alkaen porrastetusti ja rajoitetusti kokoontumisrajoitukset ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan kuten tähänkin asti.

Myös Rannikkopajoilla jatketaan työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä etävalmennuksena soveltuvin osin. Työ- ja yksilövalmennusta voidaan järjestää 14.5.2020 alkaen porrastetusti ja rajoitetusti kokoontumisrajoitukset ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Ekamin kampukset sekä opiskelijaruokalat pidetään edelleen suljettuina. Etäopetuksessa olevien ateriajakelu päättyy 31.5.2020.

Opiskelijoille järjestetään infotilaisuus opetuksen poikkeusjärjestelyistä verkon kautta torstaina 7.5.2020. Valmistujaiset pidetään samoin verkon välityksellä perjantaina 29.5.2020 valmistuville.

Ekami käynnistää ateriajakelun etäopetuksessa oleville opiskelijoille ti 28.4 alkaen.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami käynnistää ateriajakelun etäopetuksessa oleville opiskelijoille, joilla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Ruokakassit toteutetaan Ekamin oman ruokapalvelun henkilöstön voimin, ja kerralla jaetaan viikon lounastarpeet Ekamin Malmingin, Kotekon ja Haminan kampuksilla. Ruokakassi sisältää lämpimän ruoan, leivän ja levitteen sekä tuore tuotteita. Ateriaoikeuden omaaville opiskelijoille lähetetään Wilman kautta kysely, jossa selvitetään ateriatarvetta.


Jakelua jatketaan poikkeustilanteen ajan, eli tämänhetkisen tiedon mukaan 13.5.2020 saakka. Ateriaoikeuden piirissä on noin 1900 perustutkinto-opiskelijaa.

Ekami on siirtynyt 18.3 alkaen etäopetukseen.

Vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi Ekamissa noudatetaan Valtioneuvoston, STM ja THL ohjeita, joiden mukaisesti lähiopetus Ekamin tiloissa on keskeytetty 18.3.2020 alkaen.

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, mm. etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen ainakin 13.5.2020 saakka.

 

Newer posts »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial