Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut 24.9.2020 suositukset kasvomaskien käytöstä, mikäli siirrytään koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen.  Kiihtymisvaiheeseen siirtymistä tarkastellaan alueittain, eli joko maakunnittain tai tarvittaessa myös kunta/kaupunkikohtaisesti. Tarkastelusta ja tilanteen analysoinnista sekä tarvittavien määräysten ja suositusten antamisesta vastaavat sairaanhoitopiirit ja kunnan tartuntatautiviranomaiset. Kymenlaaksossa ao. viranomaisena toimii Kymsote.

Kymsoten tiedotteen 25.9.2020 mukaan koronaepidemian tilanne on Kymenlaaksossa edelleen rauhallinen. Kymenlaaksossa ei olla vielä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, joten maskisuositusta ei muuteta nykyisestä. Tällä hetkellä Kymenlaaksossa on voimassa yleinen koronaepidemian perustason maskisuositus.

Kymsote suosittelee toistaiseksi noudattamaan erityisen huolellisesti yleisiä koronapandemian ohjeistuksia:

  • Mikäli saat hengitystieinfektion oireita, pysy kotona ja hakeudu koronavirustestiin.
  • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa kaikissa tilanteissa.
  • Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan silloin, kun vähintään 1,5 metrin turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa, esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa ja muissa yleisissä tiloissa ja tilaisuuksissa.
  • Osallistumista isoihin yleisökokoontumiseen suositellaan harkitsemaan tarkoin.

Mikäli koronassa siirrytään ns. kiihtymisvaiheeseen, voidaan antaa maskisuositus toisen asteen oppilaitoksiin. Päätökset maskisuosituksista tekee kunnan tartuntatautiviranomainen, eli Kymsote.

Nykyisessä tilanteessa erittäin tärkeää, että Ekamissa noudatetaan turvallisuus- ja hygieniaohjeita kaikessa toiminnassa.

Ekamissa seuraamme tilannetta ja tilanteen muuttuessa tiedotamme mahdollista muutoksista sekä varautumisohjeista.  

Sami Tikkanen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori