Alla tietoa Datanomi koulutuksen ammatillisista aineista!

Ohjelmointi

Harjoittelemme peliohjelmointia Unity 3D ja Unreal Engine ohjelmilla.

Ohjelmoinnin ja olio- ohjelmoinnin opetuksessa käytössä pääsääntöisesti C# ohjelmointi kieli.

Grafiikka ohjelmoinnissa käytössä useita erityyppisiä sovelluksia, piirtoohjelmia, 3D tulostimia ja lego mindstorm robotteja.

Verkkotekniikka

Tutustumme tietokoneiden verkkoasetuksiin aluksi koneita tutkimalla jonka jälkeen siirrymme Cisco Network Academyn verkkotekniikan kursseille.

Cisco Network Academy on maailman laajuinen Ciscon ylläpitämä koulutus portaali. Suomessa ja maailmalla lähinnä korkeakoulut käyttävät Ciscon kursseja. Ekamin datanomiopiskelijat suorittavat Ciscon CCNA paketista kaksi ensimmäistä kurssia ja saavuttavat näin CCENT osaamisen.

Kaikki Ciscon kurssit ovat AMK yhteensopivia ja niistä saa hyväksiluvun AMK opinnoissa.Lisätietoja Ciscon akatemiasta: https://www.netacad.com/get-started/students/

Palvelinympäristöt ja virtualisointi

Palvelin opetuksessa harjoittelemme sekä Windows, että Linux palvelimien asennusta ja konfigurointia. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös isona osana virtualisointi ja pilvipalvelimet.

Haminan kampuksen uusi ”Google” mini data-center tarjoaa loistavat puitteet palvelin puolen harjoitteluun.

Yrittäjyys

Datanomi opintoihin kuuluu Ny- vuosiyrittäjänä ohjelma, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oman yrityksen pyörittämistä Ny- yrityksessä vuoden ajan.

Ny vuoteen kuuluu paljon mielenkiintoista toimintaa mm. aloitus ja lopetus leirit, alue kilpailut Kotkassa ja parhaille yrityksille loppukilpailu Helsingissä sekä EM kisat Latviassa.

https://nyvuosiyrittajana.fi

http://www.jaeurope.org/
http://iscflatvia.com

Projektityöskentely ja Helpdesk

Opintojen aikana opiskelijat pääsevät tekemään yritysten kautta tulleita toimeksiantoja ja toimimaan helpdesk henkilöinä.

Yritystoimeksi annot tehdään työharjoittelu, iltatyö tai stipendi periaatteella jossa opiskelijat saavat keväällä palkaksi yrityksen myöntämiä stipendejä.

Lukio ja korkeakouluopinnot

Olemme ainoa Ekamin osasto joka nykyisellään sijaitsee lukion kanssa samassa rakennuksessa Ekamin Haminan kampuksella.

Datanomi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto (ammattilukio) Haminan lukiossa.

Xamk tarjoaa siltaopintoja ammattikorkeakouluun, jolloin osa viimeisen vuoden opinnoista voi tapahtuu ammattikorkeakoulussa.